De wedstrijd

Voor elke wind is er een baan – maar bij windkracht 7 of meer kan de organisatie de wedstrijd afgelasten. De baan is zo uitgezet, dat er bij elke wind gevaren kan worden. Op het palaver zal U daarover nader worden geinformeerd. De baan kan bij elk merkteken afgekort worden; het startschip zal dan ter plaatse liggen.

De start/finish lijn ligt net buiten de haven van Volendam tussen het startschip en de uitlegger.

Er wordt gezeild op tijd, d.w.z. dat van ieder schip wordt genoteerd waneer deze de start/finish-lijn passeert (toon uw startnummer). Te vroeg of te laat starten levert straftijd op. Dat is 20 minuten voor te vroeg starten en 10 minuten voor te laat starten. De behaalde tijden van zaterdag en zondag worden opgeteld. Het schip met de kortste totaaltijd is winnaar. Bij gelijk gezeilde tijd is de tijd van zondag doorslaggevend.

Alle mededelingen, wijzigingen etc. worden bekend gemaakt op de palavers en via de marifoon (kanaal 10). Zorg dus dat u een werkende marifoon aan boord heeft – dat is overigens in allerlei andere
omstandigheden ook verplicht.

Startnummerborden worden uitgedeeld tijdens het palaver in `t Gat van Nederland. Deze borden dienen zowel bij start als finish duidelijk aan het startschip worden. Het statiegeld is € 10. U wordt verzocht de startnummerborden `s zondags weer in te leveren voor de prijsuitreiking in `t Gat van Nederland. Onder de inleveraars
wordt een fles cola verloot.

Het startschip blijft zaterdags en zondags tot de finishtijd is verstreken buitengaans. Als U door omstandigheden later gaat finishen, verzoekt de commissie U dat op te geven en op de motor
terug te komen. Graag afmelden bij het startschip.

Aan U als deelnemer van de Pieperrace zal gedurende deze dagen geen liggeld in rekening gebracht worden. Wij verzoeken U wel de aanwijzigingen van de havenmeester op te volgen. Bij verschil van
inzicht gaan we er van uit dat de havenmeester gelijk heeft. Beide ochtenden moeten veel schepen in korte tijd de haven uit. Houd u daar van te voren rekening mee.

Wellicht ten overvloede Iedereen wordt gewezen op de gevaren van brand in een volgepakte haven. Uiterste voorzichtigheid wordt verzocht. Ook wijst de organisatie er op dat de schippers worden geacht ervoor te zorgen dat het schip zeilklaar is (voldoende reddingsvesten aan boord?) en dat er adequate bemensing aan boord is (bedenk dat opstappers en gasten niet noodzakelijk deskundig en getraind zijn).