De wedstrijd

Voor elke wind is er een baan – maar bij windkracht 7 of meer kan
de organisatie de wedstrijd afgelasten. De baan is zo uitgezet, dat
er bij elke wind gevaren kan worden. Op het palaver zal U daarover
nader worden geinformeerd. De baan kan bij elk merkteken afgekort
worden; het startschip zal dan ter plaatse liggen.

De start/finish lijn ligt net buiten de haven van Volendam
tussen het startschip en de uitlegger.

Er wordt gezeild op tijd, d.w.z. dat van ieder schip wordt
genoteerd waneer deze de start/finish-lijn passeert (toon uw
startnummer). Te vroeg of te laat starten levert straftijd op. Dat is
20 minuten voor te vroeg starten en 10 minuten voor te laat starten.
De behaalde tijden van zaterdag en zondag worden opgeteld. Het schip
met de kortste totaaltijd is winnaar. Bij gelijk gezeilde tijd
is de tijd van zondag doorslaggevend.

Alle mededelingen, wijzigingen etc. worden bekend gemaakt op de
palavers en via de marifoon (kanaal 10). Zorg dus dat u een werkende
marifoon aan boord heeft – dat is overigens in allerlei andere
omstandigheden ook verplicht.

Startnummerborden worden uitgedeeld tijdens het palaver in
`t Gat van
Nederland
. Deze borden dienen zowel bij start als finish
duidelijk aan het startschip worden. Het statiegeld is € 10. U wordt
verzocht de startnummerborden `s zondags weer in te leveren voor de
prijsuitreiking in `t Gat van Nederland. Onder de inleveraars
wordt een fles cola verloot.

Het startschip blijft zaterdags en zondags tot de
finishtijd is verstreken buitengaans. Als U door omstandigheden later
gaat finishen, verzoekt de commissie U dat op te geven en op de motor
terug te komen. Graag afmelden bij het startschip.

Aan U als deelnemer van de Pieperrace zal gedurende deze dagen
geen liggeld in rekening gebracht worden. Wij verzoeken U wel de
aanwijzigingen van de havenmeester op te volgen. Bij verschil van
inzicht gaan we er van uit dat de havenmeester gelijk heeft. Beide
ochtenden moeten veel schepen in korte tijd de haven uit. Houd u daar
van te voren rekening mee.

Wellicht ten overvloede
Iedereen wordt gewezen op de gevaren van brand in een volgepakte
haven. Uiterste voorzichtigheid wordt verzocht. Ook wijst de
organisatie er op dat de schippers worden geacht ervoor te zorgen dat
het schip zeilklaar is (voldoende reddingsvesten aan boord?) en dat
er adequate bemensing aan boord is (bedenk dat opstappers en gasten
niet noodzakelijk deskundig en getraind zijn).