Pieperrace 2024

Pieperrace
2024
dagen
1
8
4
uren
0
6
minuten
0
6
seconden
5
0
pieperrace_bg-2022

Uitslag 2022

Uitslag Zaterdag Visserijschepen

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
VD172 11:00:12 13:36:24 02:36:12 1
VD84 11:08:00 13:49:48 02:41:48 2
VD17 11:08:10 13:50:55 02:42:45 3
WR48 de Witte Hoed 11:16:30 13:59:31 02:43:01 4
WON119 11:11:32 13:58:37 02:47:05 5
VD241 11:04:20 13:59:52 02:55:32 6
Ortolan 12:05:27 16:46:57 04:41:30 7

Uitslag Zaterdag Lemster Aken

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
ZA1 (De Jager) 12:00:49 15:10:52 03:10:03 1
VA180 (De grote Jager) 12:19:57 15:43:04 03:23:07 2
Brandende Liefde 12:02:09 15:29:58 03:27:49 3

Uitslag Zaterdag Kleine Klippers

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Deinemeid 12:09:00 15:50:54 03:41:54 1
Willem Jacob 12:10:00 15:56:45 03:46:45 2
Najade 12:13:48 16:39:21 04:25:33 3
Nicolaas Mulerius 12:06:18 Geen tijd 4
Spes 12:03:34 Geen tijd 5

Uitslag Zaterdag Grote klippers

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Alida 12:06:32 15:33:11 03:26:39 1
Eensgezindheid 12:14:26 15:43:50 03:29:24 2
La Boheme 12:00:11 15:40:45 03:40:34 3
Johanna Engelina 12:03:58 15:54:05 03:50:07 4
Broedertrouw 12:19:54 16:12:10 03:52:16 5
Rival 12:14:28 16:22:53 04:08:25 6
Bontekoe 12:05:35 16:17:05 04:11:30 7
Strijd 12:04:57 16:20:09 04:15:12 8
Nirwana 12:13:36 16:40:30 04:26:54 9
Vliegende Draeck 12:14:30 16:43:31 04:29:01 10
Gulden Belofte 12:00:07 16:40:52 04:40:45 11
Utopia 12:03:49 Geen tijd 12
Iselmar 12:20:44 Geen tijd 13
Welvaart Geen tijd 14
Vliegende Hollander 12:17:32 Geen tijd 15
Nil Desperandum 12:18:50 Geen tijd 16

Uitslag Zaterdag Kleine Tjalken

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Pelikaan 11:03:29 13:27:13 02:23:44 1
Zuiderzee 11:08:30 14:04:19 02:55:49 2
Jacobsschelp 11:04:10 15:02:43 03:58:33 3
Bruzer Geen tijd 4

Uitslag Zaterdag Grote Tjalken

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
De Goede Verwachting 12:04:40 15:46:47 03:42:07 1
Eendracht 12:07:08 Geen tijd 2
Saffier Geen tijd 3
Eben Haezer 12:22:45 Geen tijd 4
Zuiderzee 12:08:39 Geen tijd 5

Uitslag Zaterdag Overig

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
BU17 11:02:10 13:28:50 02:26:40 1
Bibber 11:04:05 13:44:48 02:40:43 2
Jan Krul 11:10:45 14:30:55 03:20:10 3

Uitslag Zondag Visserijschepen

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Ortolan 11:38:35 15:13:05 03:34:30 1
WR48 de Witte Hoed 10:38:53 14:35:32 03:56:39 2
WON119 10:33:40 14:37:14 04:03:34 3
VD172 10:49:30 14:56:07 04:06:37 4
VD17 10:40:47 14:56:43 04:15:56 5
VD84 10:34:37 15:04:05 04:29:28 6
VD241 10:34:52 15:11:25 04:36:33 7

Uitslag Zondag Lemster Aken

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Brandende Liefde 11:33:55 13:28:47 01:54:52 1
ZA1 (De Jager) 11:31:58 13:29:11 01:57:13 2
VA180 (De grote Jager) 11:32:49 13:31:21 01:58:32 3

Uitslag Zondag Grote klippers

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Alida 11:58:14 14:44:00 02:45:46 1
Broedertrouw 11:40:36 14:46:13 03:05:37 2
Eensgezindheid 11:36:19 14:42:19 03:06:00 3
Rival 11:42:29 14:50:31 03:08:02 4
La Boheme 11:44:49 14:54:29 03:09:40 5
Strijd 11:43:40 15:08:15 03:24:35 6
Vliegende Draeck 11:41:39 15:08:06 03:26:27 7
Johanna Engelina 11:37:30 15:04:30 03:27:00 8
Iselmar 11:42:20 15:09:48 03:27:28 9
Nirwana 11:37:36 15:08:33 03:30:57 10
Nil Desperandum 11:41:11 15:12:26 03:31:15 11
Gulden Belofte 11:42:09 15:15:22 03:33:13 12
Bontekoe 11:41:13 15:15:44 03:34:31 13
Vliegende Hollander 11:36:45 Geen tijd 14
Welvaart Geen tijd 15
Utopia 11:39:13 Geen tijd 16

Uitslag Zondag Kleine Klippers

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Deinemeid 11:32:41 13:44:07 02:11:26 1
Najade 11:41:38 14:45:27 03:03:49 2
Spes 11:42:55 14:54:04 03:11:09 3
Willem Jacob 11:42:27 14:56:57 03:14:30 4
Nicolaas Mulerius 11:43:36 15:05:30 03:21:54 5

Uitslag Zondag Kleine Tjalken

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Bruzer 10:40:33 14:28:07 03:47:34 1
Pelikaan 10:39:51 14:40:52 04:01:01 2
Zuiderzee 10:42:42 14:44:22 04:01:40 3
Jacobsschelp 10:47:37 15:19:07 04:31:30 4

Uitslag Zondag Grote Tjalken

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Eben Haezer 11:38:23 14:49:14 03:10:51 1
De Goede Verwachting 11:32:17 14:45:48 03:13:31 2
Eendracht 11:41:03 14:58:12 03:17:09 3
Zuiderzee 11:45:24 Geen tijd 4
Saffier Geen tijd 5

Uitslag Zondag Overig

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
BU17 10:36:51 13:33:24 02:56:33 1
Jan Krul 10:33:41 14:48:28 04:14:47 2
Bibber 10:50:26 15:19:47 04:29:21 3

Uitslag Totaal Visserijschepen

Naam schip Tijd Zaterdag Tijd Zondag Totale Tijd Plaats
WR48 de Witte Hoed 02:43:01 03:56:39 06:39:40 1
VD172 02:36:12 04:06:37 06:42:49 2
WON119 02:47:05 04:03:34 06:50:39 3
VD17 02:42:45 04:15:56 06:58:41 4
VD84 02:41:48 04:29:28 07:11:16 5
VD241 02:55:32 04:36:33 07:32:05 6
Ortolan 04:41:30 03:34:30 08:16:00 7

Uitslag Totaal Lemster Aken

Naam schip Tijd Zaterdag Tijd Zondag Totale Tijd Plaats
ZA1 (De Jager) 03:10:03 01:57:13 05:07:16 1
VA180 (De grote Jager) 03:23:07 01:58:32 05:21:39 2
Brandende Liefde 03:27:49 01:54:52 05:22:41 3

Uitslag Totaal Grote klippers

Naam schip Tijd Zaterdag Tijd Zondag Totale Tijd Plaats
Alida 03:26:39 02:45:46 06:12:25 1
Eensgezindheid 03:29:24 03:06:00 06:35:24 2
La Boheme 03:40:34 03:09:40 06:50:14 3
Broedertrouw 03:52:16 03:05:37 06:57:53 4
Rival 04:08:25 03:08:02 07:16:27 5
Johanna Engelina 03:50:07 03:27:00 07:17:07 6
Strijd 04:15:12 03:24:35 07:39:47 7
Bontekoe 04:11:30 03:34:31 07:46:01 8
Vliegende Draeck 04:29:01 03:26:27 07:55:28 9
Nirwana 04:26:54 03:30:57 07:57:51 10
Gulden Belofte 04:40:45 03:33:13 08:13:58 11
Vliegende Hollander Geen tijd Geen tijd 12
Iselmar Geen tijd 03:27:28 13
Welvaart Geen tijd Geen tijd 14
Nil Desperandum Geen tijd 03:31:15 15
Utopia Geen tijd Geen tijd 16

Uitslag Totaal Kleine Klippers

Naam schip Tijd Zaterdag Tijd Zondag Totale Tijd Plaats
Deinemeid 03:41:54 02:11:26 05:53:20 1
Willem Jacob 03:46:45 03:14:30 07:01:15 2
Najade 04:25:33 03:03:49 07:29:22 3
Nicolaas Mulerius Geen tijd 03:21:54 4
Spes Geen tijd 03:11:09 5

Uitslag Totaal Kleine Tjalken

Naam schip Tijd Zaterdag Tijd Zondag Totale Tijd Plaats
Pelikaan 02:23:44 04:01:01 06:24:45 1
Zuiderzee 02:55:49 04:01:40 06:57:29 2
Jacobsschelp 03:58:33 04:31:30 08:30:03 3
Bruzer Geen tijd 03:47:34 4

Uitslag Totaal Grote Tjalken

Naam schip Tijd Zaterdag Tijd Zondag Totale Tijd Plaats
De Goede Verwachting 03:42:07 03:13:31 06:55:38 1
Zuiderzee Geen tijd Geen tijd 2
Eendracht Geen tijd 03:17:09 3
Eben Haezer Geen tijd 03:10:51 4
Saffier Geen tijd Geen tijd 5

Uitslag Totaal Overig

Naam schip Tijd Zaterdag Tijd Zondag Totale Tijd Plaats
BU17 02:26:40 02:56:33 05:23:13 1
Bibber 02:40:43 04:29:21 07:10:04 2
Jan Krul 03:20:10 04:14:47 07:34:57 3