Pieperrace 2022

Pieperrace
2022
dagen
-4
-8
uren
-1
-5
minuten
-3
-4
seconden
-3
-7
pieperrace_bg-2022

Uitslag 2022

Uitslag Zaterdag Visserijschepen

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
VD172 11:00:12 13:36:24 02:36:12 1
VD84 11:08:00 13:49:48 02:41:48 2
VD17 11:08:10 13:50:55 02:42:45 3
WR48 de Witte Hoed 11:16:30 13:59:31 02:43:01 4
WON119 11:11:32 13:58:37 02:47:05 5
VD241 11:04:20 13:59:52 02:55:32 6
Ortolan 12:05:27 16:46:57 04:41:30 7

Uitslag Zaterdag Lemster Aken

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
ZA1 (De Jager) 12:00:49 15:10:52 03:10:03 1
VA180 (De grote Jager) 12:19:57 15:43:04 03:23:07 2
Brandende Liefde 12:02:09 15:29:58 03:27:49 3

Uitslag Zaterdag Kleine Klippers

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Deinemeid 12:09:00 15:50:54 03:41:54 1
Willem Jacob 12:10:00 15:56:45 03:46:45 2
Najade 12:13:48 16:39:21 04:25:33 3
Nicolaas Mulerius 12:06:18 Geen tijd 4
Spes 12:03:34 Geen tijd 5

Uitslag Zaterdag Grote klippers

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Alida 12:06:32 15:33:11 03:26:39 1
Eensgezindheid 12:14:26 15:43:50 03:29:24 2
La Boheme 12:00:11 15:40:45 03:40:34 3
Johanna Engelina 12:03:58 15:54:05 03:50:07 4
Broedertrouw 12:19:54 16:12:10 03:52:16 5
Rival 12:14:28 16:22:53 04:08:25 6
Bontekoe 12:05:35 16:17:05 04:11:30 7
Strijd 12:04:57 16:20:09 04:15:12 8
Nirwana 12:13:36 16:40:30 04:26:54 9
Vliegende Draeck 12:14:30 16:43:31 04:29:01 10
Gulden Belofte 12:00:07 16:40:52 04:40:45 11
Welvaart Geen tijd 12
Vliegende Hollander 12:17:32 Geen tijd 13
Iselmar 12:20:44 Geen tijd 14
Nil Desperandum 12:18:50 Geen tijd 15
Utopia 12:03:49 Geen tijd 16

Uitslag Zaterdag Kleine Tjalken

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Pelikaan 11:03:29 13:27:13 02:23:44 1
Zuiderzee 11:08:30 14:04:19 02:55:49 2
Jacobsschelp 11:04:10 15:02:43 03:58:33 3
Bruzer Geen tijd 4

Uitslag Zaterdag Grote Tjalken

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
De Goede Verwachting 12:04:40 15:46:47 03:42:07 1
Zuiderzee 12:08:39 Geen tijd 2
Saffier Geen tijd 3
Eendracht 12:07:08 Geen tijd 4
Eben Haezer 12:22:45 Geen tijd 5

Uitslag Zaterdag Overig

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
BU17 11:02:10 13:28:50 02:26:40 1
Bibber 11:04:05 13:44:48 02:40:43 2
Jan Krul 11:10:45 14:30:55 03:20:10 3

Uitslag Zondag Visserijschepen

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Ortolan 11:38:35 15:13:05 03:34:30 1
WR48 de Witte Hoed 10:38:53 14:35:32 03:56:39 2
WON119 10:33:40 14:37:14 04:03:34 3
VD172 10:49:30 14:56:07 04:06:37 4
VD17 10:40:47 14:56:43 04:15:56 5
VD84 10:34:37 15:04:05 04:29:28 6
VD241 10:34:52 15:11:25 04:36:33 7

Uitslag Zondag Lemster Aken

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Brandende Liefde 11:33:55 13:28:47 01:54:52 1
ZA1 (De Jager) 11:31:58 13:29:11 01:57:13 2
VA180 (De grote Jager) 11:32:49 13:31:21 01:58:32 3

Uitslag Zondag Grote klippers

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Alida 11:58:14 14:44:00 02:45:46 1
Broedertrouw 11:40:36 14:46:13 03:05:37 2
Eensgezindheid 11:36:19 14:42:19 03:06:00 3
Rival 11:42:29 14:50:31 03:08:02 4
La Boheme 11:44:49 14:54:29 03:09:40 5
Strijd 11:43:40 15:08:15 03:24:35 6
Vliegende Draeck 11:41:39 15:08:06 03:26:27 7
Johanna Engelina 11:37:30 15:04:30 03:27:00 8
Iselmar 11:42:20 15:09:48 03:27:28 9
Nirwana 11:37:36 15:08:33 03:30:57 10
Nil Desperandum 11:41:11 15:12:26 03:31:15 11
Gulden Belofte 11:42:09 15:15:22 03:33:13 12
Bontekoe 11:41:13 15:15:44 03:34:31 13
Welvaart Geen tijd 14
Vliegende Hollander 11:36:45 Geen tijd 15
Utopia 11:39:13 Geen tijd 16

Uitslag Zondag Kleine Klippers

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Deinemeid 11:32:41 13:44:07 02:11:26 1
Najade 11:41:38 14:45:27 03:03:49 2
Spes 11:42:55 14:54:04 03:11:09 3
Willem Jacob 11:42:27 14:56:57 03:14:30 4
Nicolaas Mulerius 11:43:36 15:05:30 03:21:54 5

Uitslag Zondag Kleine Tjalken

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Bruzer 10:40:33 14:28:07 03:47:34 1
Pelikaan 10:39:51 14:40:52 04:01:01 2
Zuiderzee 10:42:42 14:44:22 04:01:40 3
Jacobsschelp 10:47:37 15:19:07 04:31:30 4

Uitslag Zondag Grote Tjalken

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
Eben Haezer 11:38:23 14:49:14 03:10:51 1
De Goede Verwachting 11:32:17 14:45:48 03:13:31 2
Eendracht 11:41:03 14:58:12 03:17:09 3
Zuiderzee 11:45:24 Geen tijd 4
Saffier Geen tijd 5

Uitslag Zondag Overig

Naam schip Starttijd Finishtijd Vaartijd Plaats
BU17 10:36:51 13:33:24 02:56:33 1
Jan Krul 10:33:41 14:48:28 04:14:47 2
Bibber 10:50:26 15:19:47 04:29:21 3

Uitslag Totaal Visserijschepen

Naam schip Tijd Zaterdag Tijd Zondag Totale Tijd Plaats
WR48 de Witte Hoed 02:43:01 03:56:39 06:39:40 1
VD172 02:36:12 04:06:37 06:42:49 2
WON119 02:47:05 04:03:34 06:50:39 3
VD17 02:42:45 04:15:56 06:58:41 4
VD84 02:41:48 04:29:28 07:11:16 5
VD241 02:55:32 04:36:33 07:32:05 6
Ortolan 04:41:30 03:34:30 08:16:00 7

Uitslag Totaal Lemster Aken

Naam schip Tijd Zaterdag Tijd Zondag Totale Tijd Plaats
ZA1 (De Jager) 03:10:03 01:57:13 05:07:16 1
VA180 (De grote Jager) 03:23:07 01:58:32 05:21:39 2
Brandende Liefde 03:27:49 01:54:52 05:22:41 3

Uitslag Totaal Grote klippers

Naam schip Tijd Zaterdag Tijd Zondag Totale Tijd Plaats
Alida 03:26:39 02:45:46 06:12:25 1
Eensgezindheid 03:29:24 03:06:00 06:35:24 2
La Boheme 03:40:34 03:09:40 06:50:14 3
Broedertrouw 03:52:16 03:05:37 06:57:53 4
Rival 04:08:25 03:08:02 07:16:27 5
Johanna Engelina 03:50:07 03:27:00 07:17:07 6
Strijd 04:15:12 03:24:35 07:39:47 7
Bontekoe 04:11:30 03:34:31 07:46:01 8
Vliegende Draeck 04:29:01 03:26:27 07:55:28 9
Nirwana 04:26:54 03:30:57 07:57:51 10
Gulden Belofte 04:40:45 03:33:13 08:13:58 11
Nil Desperandum Geen tijd 03:31:15 12
Iselmar Geen tijd 03:27:28 13
Welvaart Geen tijd Geen tijd 14
Utopia Geen tijd Geen tijd 15
Vliegende Hollander Geen tijd Geen tijd 16

Uitslag Totaal Kleine Klippers

Naam schip Tijd Zaterdag Tijd Zondag Totale Tijd Plaats
Deinemeid 03:41:54 02:11:26 05:53:20 1
Willem Jacob 03:46:45 03:14:30 07:01:15 2
Najade 04:25:33 03:03:49 07:29:22 3
Nicolaas Mulerius Geen tijd 03:21:54 4
Spes Geen tijd 03:11:09 5

Uitslag Totaal Kleine Tjalken

Naam schip Tijd Zaterdag Tijd Zondag Totale Tijd Plaats
Pelikaan 02:23:44 04:01:01 06:24:45 1
Zuiderzee 02:55:49 04:01:40 06:57:29 2
Jacobsschelp 03:58:33 04:31:30 08:30:03 3
Bruzer Geen tijd 03:47:34 4

Uitslag Totaal Grote Tjalken

Naam schip Tijd Zaterdag Tijd Zondag Totale Tijd Plaats
De Goede Verwachting 03:42:07 03:13:31 06:55:38 1
Eendracht Geen tijd 03:17:09 2
Zuiderzee Geen tijd Geen tijd 3
Eben Haezer Geen tijd 03:10:51 4
Saffier Geen tijd Geen tijd 5

Uitslag Totaal Overig

Naam schip Tijd Zaterdag Tijd Zondag Totale Tijd Plaats
BU17 02:26:40 02:56:33 05:23:13 1
Bibber 02:40:43 04:29:21 07:10:04 2
Jan Krul 03:20:10 04:14:47 07:34:57 3